Vårt arbetssätt

Svart hund

BFF Strays jobbar i liten skala, för att kunna säkerställa att varje hund kommer till ett hem som är förberett för att ta emot en omplaceringshund, och att varje adoptör får all den uppbackning och vägledning som faktiskt kan behövas när man adopterar en hund. Vi jobbar med långtidsjourhem i Sverige, där hundarna får möjligheten att landa efter sin resa och börja visa sitt rätta jag.

Vårt mål är att alla hundar som adopteras via oss kommer till sitt ”forever home”, det vill säga att vi ska ha matchat hund och familj så pass bra att det inte behöver bli några omplaceringar i Sverige. För att kunna åstadkomma det, väljer vi att jobba med långtidsjourhem i Sverige.

I de svenska jourhemmen kan hundarna landa innan vi omplacerar dem till sina för-alltid-hem. Det ger oss som förening de bästa förutsättningarna för att lära känna, utvärdera och presentera hundarna på ett så korrekt och ärligt sätt som möjligt inför adoptionen. Transparens och öppenhet är ledstjärnor för oss.

Jourhemmen är också beredda på att jobba med eventuella problembeteenden som kan uppkomma. Vi i föreningen har lång erfarenhet av hundadoptioner från utlandet och vet att en hund kan vara på ett sätt i ett hägn i Spanien och sedan vara en helt annan hund när den har kommit till Sverige. Därför vill vi ge alla hundar chansen till en rättvis bedömning sedan de har fått acklimatisera sig i ett tryggt, reko jourhem i Sverige.

Är du intresserad av att vara jourhem? Läs mer här!

Spara

Spara

Annonser