Policy för utsatta hundar

Bullhund på hägn

BFF Strays jobbar utifrån en policy för särskilt utsatta hundar. Det innebär att minst hälften av de hundar som vi förmedlar ska komma från någon av våra fyra fokusgrupper: galgos, podencos, PPP-hundar och seniorer.

I Spanien används podencos och galgos till hetsjakt. De föds upp i ofantliga mängder för att testas under jakten. Är de “duktiga” och kan generera pengar får de stanna så länge deras kroppar håller, annars gör människorna sig av med dem på olika sätt. (Läs mer om galgos och podencos öden här.) En del av hundarna har ”tur” och dumpas för att sedan hamna på hägn. Den andelen är så stor att det finns många hägn som fokuserar enbart på galgos och podencos.

En annan grupp som är överrepresenterad på hägn i Spanien är så kallade PPP-hundar. PPP står för perros potencialmente peligrosas, det vill säga potentiellt farliga hundar, och namnet bygger på fördomar om att vissa raser skulle vara farligare än andra. Exempel på raser som hamnar i denna kategori är staff-hundar, rottweiler och akita. Många europeiska länder har förbjudit dessa raser och/eller har strikta regler kring ägande, så även Spanien. I Spanien finns det dessutom särskilda regler kring hur PPP-hundarna ska hållas, vilket gör att det är svårare att hitta hem till dem. Läs mer om PPP-hundar här.

BFF Strays fjärde fokusgrupp är äldre hundar, så kallade seniorer. Många vill adoptera en unghund med hela livet framför sig, och därför vill vi synliggöra och hjälpa dem som har levt ett par år och också förtjänar ett alldeles eget hem. Det är lätt att de blir bortglömda till förmån för söta små valpar och energiska unghundar.

BFF Strays vill hjälpa dessa särskilt utsatta grupper, som lätt blir sittande år efter år på hägnen. Därför har vi beslutat att minst hälften av hundarna som vi placerar ska vara från just de här grupperna.