Sjukdomar

Brun hund

Samma regler som gäller för import av en utländsk rashund gäller även för våra spanska hundar. Hundarna som förmedlas via BFF Strays är vaccinerade och blodtestade. Men självfallet skiljer sig sjukdomsfloran mellan Spanien och Sverige, och därför kan det vara bra att känna till vilka sjukdomar som finns i hundens hemland.

De hundar som BFF Strays tar till Sverige vaccineras och blodtestas inför resan till Sverige. Testerna görs på godkända laboratorier och BFF Strays importerar inga hundar som har testats positivt i någon sjukdom. Hundarna vaccineras för rabies, valpsjuka, parvo, leptospiros, HCC och kennelhosta. Dessutom blodtestas de mot leichmania, babesia canis, hjärtmask och erlichia.

Men dessvärre är vissa sjukdomar lurigare än andra och kan ligga latenta under en längre tid, det vill säga vissa arter av parasiter kan ta flera månader på sig att bilda antikroppar. Nedan kan du läsa om sjukdomar som kan vara bra att känna till.

Leishmania
Leishmania är en blodparasit som har hunden som huvudvärd. Det är en kronisk sjukdom som orsakas av en bakterie som sprids via sandmyggor. (Även människor kan drabbas av leishmania, men då är sjukdomen inte kronisk.) Eftersom det är sandmyggan som sprider smittan, och sandmyggor inte finns i Sverige, föreligger det ytterst liten smittorisk i Sverige. I väldigt sällsynta fall kan sjukdomen smitta via indirekt kontakt med infekterat blod.

Liten hundSymptomen på leishmania är många och ibland otydliga, eftersom det beror på vilket organ som har angripits. Men exempel på symptom är hudförändringar eller små sår runt ögon, nos eller mun, febertoppar, avmagring, rörelsestörningar och ett allmänt nedsatt immunförsvar. Infektionen kan till en början sitta i huden för att senare angripa inre organ. Leishmania kan behandlas med läkemedlet Allopurinol (som finns att tillgå i Sverige), som bromsar sjukdomsutvecklingen. På så vis kan hunden i många fall leva ett normalt liv och livslängden påverkas inte nämnvärt.

Alla hundar som är aktuella för adoption till Sverige testas för leishmania innan de reser från Spanien. Skulle hunden testa positivt är den inte längre aktuell för adoption. Men eftersom leishmania kan ligga latent hos en hund i flera år utan att visa utslag på något test kan vi aldrig säkert lova att en hund som förmedlas via BFF Strays inte kommer att utveckla sjukdomen.

Hjärtmask
Parasiten hjärtmask sprids via ett antal olika arter av stickmyggor. Hjärtmask förekommer inte naturligt i Sverige, men är vanlig hos hund i flera Medelhavsländer. För att smittöverföring ska vara möjlig behövs en hög medeldygnstemperatur under flertalet dygn, vilket gör att smittspridning är osannolik i vårt kalla svenska klimat.

Symptom på hjärtmask är slöhet, hosta och avmagring. Hjärtmask kan orsaka stora störningar på hjärtat och hunden uppvisar då symptom på allvarligt hjärtfel. Det finns dessvärre ingen ofarlig behandling mot hjärtmask, utan risken finns alltid att behandlingen i sig kostar hunden livet. Maskarna kan nämligen täppa till blodkärl på vägen ut ur kroppen. Men i de fall då hunden är tillräckligt stabil och prognosen tillräckligt god sätts behandling in.

Babesia canis
Babesia canis är en blodparasit som sprids genom bett av den bruna hundfästingen. Denna fästing finns inte i Sverige, på grund av vårt kyliga klimat. Babesia canis leder till att de röda blodkropparna skadas och hunden utvecklar anemi.

Symtom uppvisas upp till fyra veckor efter att hunden blivit infekterad, då den kan drabbas av feber, blodbrist, förstoring av mjälten och leverskador. Det finns läkemedel att sätta in mot denna sjukdom och ofta ger behandlingen god effekt.

Bild på podenco

Ehrlichia canis
Ehrlichia canis är en infektionssjukdom som sprids med den bruna hundfästingen. Denna fästing finns inte i Sverige och sjukdomen smittar alltså inte heller mellan hundar.

Symptom på Ehrlichia canis är bland annat feber, apati, trötthet, ledproblem och mag- och tarmproblem. Ehrlichia canis är ingen kronisk sjukdom, utan prognosen för smittade hundar är god om behandling påbörjas i tid. Det finns emellertid olika arter av Erlichia och vissa av dem kan vara svårare att behandla än andra.

Hepatozoonos
Hepatozoonos orsakas av parasiten Hepatozoon canis, som sprids framför allt av den bruna hundfästingen men också av andra fästingar. Sjukdomen förekommer enbart i Medelhavsområdet. Parasiten angriper bland annat hundens vita blodkroppar.

Generella symptom på sjukdomen är feber, blödningar och avmagring, men symptomen kan variera beroende på vilka organ som angrips. Denna sjukdom leder oavsett behandling oftast till döden. Det är troligt att infektionen kan föras över från en smittad tik till hennes ofödda valpar.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara