Vårt arbetssätt

Svart hund

BFF Strays jobbar i liten skala, för att kunna säkerställa att varje hund kommer till ett hem som är förberett för att ta emot en omplaceringshund, och att varje adoptör får all den uppbackning och vägledning som faktiskt kan behövas när man adopterar en hund.

BFF Strays valde från start att arbeta i liten skala, eftersom vi prioriterar kvalitet framför kvantitet. Hur gärna vi än vill kan vi inte rädda alla spanska hundar, och därför väljer vi i stället att lägga massor med krut på de få individer som vi tar oss an, och se till att de får fantastiska nya liv i Sverige. Vi tror helt enkelt inte på modellen att rädda maximalt antal hundar, eftersom vi tror att vi då skulle behöva tumma på kvaliteten. I stället väljer vi att driva projekt på plats i Spanien, som kommer fler hundar till glädje.

Vårt mål är att alla hundar som adopteras via oss kommer till sitt ”forever home”, det vill säga att vi ska ha matchat hund och familj så pass bra att det inte behöver bli några omplaceringar i Sverige. Vi ger alltid all information vi har om hundarna vi förmedlar, och presenterar dem på ett så korrekt och ärligt sätt som möjligt inför adoptionen. Transparens och öppenhet är ledstjärnor för oss.

Att vi arbetar i liten skala gör det möjligt för oss att verkligen vara en resurs för adoptörerna fullt ut. Varje BFF-hund har en egen, erfaren kontaktperson som finns där för såväl människa som hund genom hela hundens liv – om adoptören så önskar.

Spara

Spara