Myter om gatuhundar

Bild på podenco

Det finns dessvärre många fördomar mot att importera hundar av okänd härkomst till Sverige. BFF Strays vill gärna bidra till att reda ut fakta och öka kunskapen om  hundadoptioner.

Adoptioner av utländska hittehundar till Sverige är ett ämne som många har åsikter om. Men kunskapen om dessa hittehundar och föreningarna som jobbar med dem saknas ofta. Det händer tyvärr allt för ofta att föreningar som jobbar med seriösa hundadoptioner klumpas ihop med illegala nätverk som sysslar med smuggling av hundar. Men de föreningar som importerar hittehundar till Sverige måste följa regler och riktlinjer för att kunna fortsätta sin verksamhet. Självklart har det genom åren funnits föreningar som gjort misstag eller slarvat. De har blivit utsatta för hård kritik och i några fall fått stänga ner sin verksamhet. Tullen kontrollerar numera alla hundar noggrant och en hund som inte har alla papper i ordning släpps helt enkelt inte igenom. Det finns därför ingen fog för att misstro de föreningar som arbetar seriöst.

Bild på podencoDet handlar om vilda gatuhundar
Även om hundarna i sig finns det mycket fördomar, där en av de vanligaste är att det alltid rör sig om regelrätta gatuhundar. En del av de spanska hundar som hamnar på hägn runt om i landet har visserligen levt hela sitt liv på gatan eller har hittats som valpar och har därmed levt större delen av sina liv i ett hundhägn. Men oändligt många har faktiskt haft ett hem och en familj en gång i tiden. I Spanien är det inte ovanligt att en hund överges när den blir en krävande unghund, när familjen flyttar eller får barn, eller när ägarna helt enkelt bara vill ha en gullig valp i stället. Därför är det inte ovanligt att på hägnen finna hundar som både är koppeltränade och är vana vid att bo inomhus, och som lider av att inte längre ha en egen familj och en egen mjuk säng att vila i. En stor del av dessa så kallade gatuhundar har alltså aldrig bott på gatan.

Man vet inget om hunden
Ett vanligt argument som hörs mot adoption av hundar är: ”Man vet ju aldrig vad man får”. Här är vi faktiskt snabba med att instämma – det är helt riktigt att vi aldrig kan veta säkert hur en hund tar den stora omställningen som en resa och ett nytt hem innebär. Och visst finns det viktig bakgrundinformation som saknas när man tar emot en hittehund från utlandet, precis som när man tar emot en omplacering som inte bytt land på vägen till sitt nya hem. Men samma mening, ”man vet ju aldrig vad man får”, gäller även rasrena hundar. I hundvärlden finns det gott om erfarenheter av hundar som utvecklats på ett sätt som ingen trodde, som exempelvis visat sig bära på dolda fel, sjukdomar och beteendeproblem. Att en hund kommer från en kennel är inget intyg för att hunden kommer utvecklas just så som det förväntas.

BFF Strays står för en hundsyn som utgår från att människa och hund möts i en ömsesidig respekt i så stor mån som det är möjligt. Argumentet ”man vet aldrig vad man får” tappar sin relevans när poängen just är att vara förberedd på att bli överraskad. Det är ju en alldeles ny relation som inleds när man adopterar en hund! Det är självklart att den inte går att förutse helt och hållet. Men som hjälp på vägen finns kunskap och erfarenhet från oss som arbetar aktivt med föreningen, samt forskning och hundexpertis inom fältet positiv förstärkning.

Svart liten hundGatuhundar sprider sjukdomar
Något som ofta tas upp när adoption av utländska hundar diskuteras rör sjukdomsriskerna. Till och med på Jordbruksverkets hemsida står att läsa att myndigheten avråder från att adoptera så kallade gatuhundar från utlandet på grund av vad de kallar för ”smittskyddsrisker” och ”djurskyddsrisker”. Detta ser vi som ett tydligt uttryck för de fördomar som finns om adopterade hundar och den sammanblandning av seriösa organisationer och smugglare som ofta förkommer. För samtidigt är det helt lagligt att importera husdjur som har vaccinerats och testats enligt gällande regler, bland annat Jordbruksverkets egna. Vi vill återigen poängtera att samma regler som gäller för import av en ras-/ avelshund gäller för våra spanska hundar. De är vaccinerade, blodtestade, chippade och har EU-pass. Läs mer om sjukdomar här.

Dessutom är BFF Strays godkända av Jordbruksverket och har tillstånd enligt § 16 djurskyddslagen, så kallat paragraf 16-tillstånd, vilket innebär att verksamheten uppfyller kraven på djurskydd. Vi är också godkända transportörer av Länsstyrelsen, vilket innebär att transporten (i vårt fall bilen) djuren åker i uppfyller Länsstyrelsens krav baserade på djurskyddslagen.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara