Värdegrund

Vinthund

Nedan följer en förkortad och något omskriven version av BFF Strays värdegrund. Om du är intresserad av att läsa dokumentet i sin helhet, vänligen kontakta oss!

Vårt mål är att omplacera i huvudsak hemlösa spanska hundar till svenska hem. Med kunskap som verktyg och hundens bästa i fokus vill vi som förening skapa nya möjligheter för övergivna hundar. Med ledorden kvalitet framför kvantitet och med en individuell matchning vill vi säkra rätt hem för rätt hund. Vårt mål är att alla hundar som adopteras via oss kommer till sitt för-alltid-hem.

I BFF Strays tar vi alltid till oss av den senaste forskningen och kunskapen kring hundar och hundträning. Vi har ett reko synsätt inom alla delar av organisationen. BFF Strays arbetar med jourhem i Sverige för att låta hundarna landa innan vi omplacerar dem till sina för-alltid-hem. Det ger oss som förening de bästa förutsättningarna för att lära känna, utvärdera och presentera hundarna på ett så korrekt och ärligt sätt som möjligt inför adoptionen. Transparens och öppenhet är ledstjärnor för att skapa långsiktiga relationer med exempelvis samarbetspartners och medhjälpare.

BFF Strays vill
Brun hund

  • Bidra till ett förändrat synsätt på djur och att höja hittehundars status i samhället.
  • Att fler människor bemöter djur med förståelse, ödmjukhet och respekt.
  • Synliggöra maktrelationen mellan människa och hund, och sträva efter en maktutjämning.
  • Inspirera människor till en positiv och glädjefylld relation med sin hund.
  • Sprida kunskap och ökad förståelse för ett reko förhållningssätt, och ge människor verktyg för att träna positivt och belöningsbaserat tillsammans med sin hund.
  • I slutändan bli överflödiga som organisation. Detta genom att utbilda och inspirera i Spanien och därigenom bidra till att människor ser hundar som de familjemedlemmar de faktiskt är, och inte skaffar dem på impuls och/eller överger dem.

Spara

Spara

Annonser